Bàn cầu một khối INAX

Bàn cầu Inax AC-618VN

89.990.000 ₫ 86.590.000đ

Bàn cầu một khối C-959VAN

5.500.000 ₫ 5.150.000đ

Bàn cầu 1 khối inax C-909VRN

9.950.000 ₫ 7.900.000đ

Bàn cầu 1 khối inax C-918VRN

9.300.000 ₫ 7.100.000đ