Bàn cầu một khối INAX

Bàn cầu 1 khối inax C-909VRN

9.950.000 ₫ 7.900.000đ

Bàn cầu 1 khối inax C-918VRN

9.300.000 ₫ 7.100.000đ