Chậu rửa đặt bàn

Chậu đặt bàn inax L-293V

2.560.000 ₫ 2.390.000đ

Chậu rửa inax L-296V

2.666.000 ₫ 2.360.000đ

Chậu rửa inax L-2298V

1.740.000 ₫ 1.440.000đ

Chậu rửa inax L-300V

2.965.000 ₫ 2.780.000đ

Chậu rửa inax L-294V

2.565.000 ₫ 2.040.000đ

Chậu rửa inax L-465V

2.005.000 ₫ 1.880.000đ

Chậu rửa inax L-445V

1.820.000 ₫ 1.650.000đ