Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

785.000 ₫ 580.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

900.000 ₫ 700.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.480.000 ₫ 1.100.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.360.000 ₫ 1.000.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

490.000 ₫ 340.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

390.000 ₫ 260.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

3.430.000 ₫ 2.980.000đ

Phụ kiện inax KF-415VA

1.655.000 ₫ 1.290.000đ