Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

785.000 ₫ 720.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.480.000 ₫ 1.350.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.360.000 ₫ 1.200.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

490.000 ₫ 440.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

390.000 ₫ 350.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

3.430.000 ₫ 2.980.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

110.000 ₫ 80.000đ

Phụ kiện inax KF-415VA

1.655.000 ₫ 1.590.000đ