Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-12J

3.430.000 ₫ 2.980.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

490.000 ₫ 440.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

390.000 ₫ 350.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

985.000 ₫ 850.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.875.000 ₫ 1.710.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.580.000 ₫ 2.450.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

2.645.000 ₫ 2.570.000đ

Phụ kiện inax KF-744V

1.020.000 ₫ 950.000đ

Phụ kiện inax KF-743V

1.035.000 ₫ 900.000đ

Phụ kiện inax KF-742V

1.260.000 ₫ 1.130.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

565.000 ₫ 430.000đ

Phụ kiện inax KF-546V

810.000 ₫ 780.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

680.000 ₫ 510.000đ

Phụ kiện inax KF-415VW

1.595.000 ₫ 1.395.000đ

Phụ kiện inax KF-415VB

1.310.000 ₫ 1.240.000đ

Phụ kiện inax KF-415VA

1.655.000 ₫ 1.590.000đ