Phụ kiện vòi chậu INAX

Van vặn khóa inax LF-3K

655.000 ₫ 610.000đ

Xi phông inax A-675PV

665.000 ₫ 550.000đ

Xi phong inax LF-105PAL

1.600.000 ₫ 1.550.000đ

Xi phong inax A-676PV

790.000 ₫ 710.000đ

Xi phong inax A-674P

1.230.000 ₫ 1.200.000đ

Xi phong inax A-603PV

1.025.000 ₫ 990.000đ