Sen tắm nóng lạnh INAX

Sen cây tắm Inax BFV515S

10.085.000 ₫ 9.500.000đ

Sen cây tắm Inax BFV915S

9.990.000 ₫ 7.200.000đ

Sen tắm inax BFV-5003S

5.045.000 ₫ 4.600.000đ

Sen tắm inax BFV-1203S

1.685.000 ₫ 1.250.000đ

Sen cây inax BFV-70S

10.095.000 ₫ 9.500.000đ

Sen tắm inax BFV-1003S-1C

2.550.000 ₫ 2.450.000đ