Sen tắm nóng lạnh

Sen tắm inax BFV-5003S

5.045.000 ₫ 4.600.000đ

Sen tắm inax BFV-1203S

1.685.000 ₫ 1.650.000đ

Sen cây inax BFV-70S

10.395.000 ₫ 9.700.000đ

Sen tắm inax BFV-1003S-1C

2.550.000 ₫ 2.450.000đ