Vòi rửa bát INAX

Vòi bếp inax SFV-802S

2.130.000 ₫ 1.990.000đ

Vòi bếp inax SFV-801S

2.880.000 ₫ 2.590.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-301S

2.215.000 ₫ 2.190.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-212S

2.815.000 ₫ 2.690.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-112S

3.115.000 ₫ 2.400.000đ

Vòi bếp SFV-21

1.290.000 ₫ 1.040.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-29S

1.930.000 ₫ 1.290.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-30S

1.500.000 ₫ 1.300.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-31S

1.500.000 ₫ 1.300.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-1013SX

3.700.000 ₫ 3.500.000đ