Bàn cầu một khối INAX

Bàn cầu 1 khối AC-1032VN

12.600.000 ₫ 9.550.000đ

Bàn cầu 1 khối inax AC-909VRN

10.040.000 ₫ 8.850.000đ