Bình nóng lạnh INAX

Bình nóng lạnh inax HI-45SW

2.400.000 ₫ 2.212.000đ

Bình nóng lạnh inax HI-45S

2.600.000 ₫ 2.400.000đ

Bình nóng lạnh inax HI-35R

3.200.000 ₫ 3.072.000đ

Bình nóng lạnh inax HI-P35R

4.600.000 ₫ 4.000.000đ

Tủ chậu inax CB1206-5QF-B

16.230.000 ₫ 14.396.000đ