Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-12J

4.270.000 ₫ 3.500.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

440.000 ₫ 399.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

340.000 ₫ 273.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

980.000 ₫ 884.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.850.000 ₫ 1.680.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.990.000 ₫ 2.600.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

3.310.000 ₫ 2.780.000đ

Phụ kiện inax KF-744V

1.030.000 ₫ 931.000đ

Phụ kiện inax KF-743V

1.050.000 ₫ 950.000đ

Phụ kiện inax KF-742V

1.320.000 ₫ 1.150.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

450.000 ₫ 409.000đ

Phụ kiện inax KF-546V

760.000 ₫ 684.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

470.000 ₫ 426.000đ