Phụ kiện phòng tắm INAX

Vòi xịt inax CFV-102A

300.000 ₫ 270.000đ

Phụ kiện inax KF-411V

450.000 ₫ 300.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

400.000 ₫ 370.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

680.000 ₫ 390.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

565.000 ₫ 400.000đ

Phụ kiện inax H-486V

410.000 ₫ 400.000đ

Phụ kiện inax KF-412V

700.000 ₫ 550.000đ

Phụ kiện inax KF-413V

770.000 ₫ 580.000đ