Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-845VB

2.710.000 ₫ 2.430.000đ

Phụ kiện inax KF-845VA

3.060.000 ₫ 2.600.000đ

Phụ kiện inax KF-844V

930.000 ₫ 900.000đ

Phụ kiện inax KF-843V

870.000 ₫ 790.000đ

Phụ kiện inax KF-842V

1.330.000 ₫ 1.200.000đ

Phụ kiện inax H-486V

410.000 ₫ 400.000đ