Vòi chậu lạnh INAX

Vòi nước lạnh inax LFV-21S

1.110.000 ₫ 1.000.000đ

Vòi chậu inax LFV-20S

1.100.000 ₫ 1.020.000đ

Vòi lavabo inax LFV-13B

890.000 ₫ 820.000đ

Vòi lavabo inax LF-1

930.000 ₫ 860.000đ

Vòi chậu inax LFV-P02B

2.900.000 ₫ 2.380.000đ

Vòi inax LF-15G-13

800.000 ₫ 760.000đ

Vòi inax LF-14-13

1.170.000 ₫ 1.070.000đ

Vòi inax LF-12-13

770.000 ₫ 690.000đ

Vòi inax LF-7R-13

770.000 ₫ 731.000đ