Vòi chậu nóng lạnh INAX

Vòi Lavabo nóng lạnh LFV-632S

3.050.000 ₫ 2.300.000đ

Vòi chậu Inax LFV-2012S

1.970.000 ₫ 1.450.000đ

Vòi chậu Inax LFV-222S

2.390.000 ₫ 1.890.000đ

Vòi chậu Inax LFV-221S

2.580.000 ₫ 2.040.000đ

Vòi chậu Inax LFV-112S

3.020.000 ₫ 2.250.000đ

Vòi chậu Inax LFV-402S

3.220.000 ₫ 2.450.000đ

Vòi chậu Inax LFV-6012S

4.170.000 ₫ 3.000.000đ

Vòi chậu Inax LFV-2012SH

3.030.000 ₫ 2.860.000đ

Vòi chậu Inax LFV-112SH

4.000.000 ₫ 2.890.000đ