Bão giá xuân Bính Thân 2016- Inax tưng bừng đón Tết( Phần 1)

Thiết bị vệ sinh inax khuyến mãi vô cùng lớn năm 2016 tại showroom của chúng tôi tại địa chỉ 200 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân. Đây chắc hẳn là một cơ hội lớn cho mọi khách hàng mua thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm về làm đẹp cho ngôi nhà của bạn.

Cụ thể chương trình khuyến mãi như sau:

Địa điểm: 200 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: từ nay đến hết 29/2/2016

Mặt hàng giảm giá:

Khuyến mãi thiết bị vệ sinh inax khi mua theo bộ với giá cực ưu đãi

Nhóm khuyến mãi 1:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V chỉ với giá 2.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.875.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.995.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.715.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.840.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + xịt CFV-102A chỉ với giá 2.580.000đ

 

Nhóm khuyến mãi 2:

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.450.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.965.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.085.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4805.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.670.000đ

 

Nhóm khuyến mãi 3:

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.500.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.015.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.135.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4855.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.980.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.720.000đ

 

Nhóm khuyến mãi  4:

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.880.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.395.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.515.000đ

 

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.235.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.100.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.175.000đ

 

Nhóm khuyến mãi  5:

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.445.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.565.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.285.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.410.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.150.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.225.000đ

 

Nhóm khuyến mãi  6:

 

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V chỉ với giá 3.160.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.675.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.795.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.515.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.640.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.380.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.830.000đ