Phụ kiên công cộng INAX

Thoát sàn Inax FDV-10F

870.000 ₫ 800.000đ

Máy sấy tay Inax JT-2162

36.000.000 ₫ 33.280.000đ

Máy sấy tay inax KS-370

8.950.000 ₫ 6.250.000đ

Máy sấy tay inax JT-1000V

17.900.000 ₫ 14.550.000đ

Thoát sàn inax PBFV-600

4.140.000 ₫ 4.000.000đ

Thoát sàn inax PBFV-110

700.000 ₫ 690.000đ