Phụ kiên công cộng INAX

Máy sấy tay Inax JT-2162

32.000.000 ₫ 29.140.000đ

Máy sấy tay inax KS-370

5.950.000 ₫ 5.655.000đ

Máy sấy tay inax JT-1000V

17.240.000 ₫ 13.500.000đ

Thoát sàn inax PBFV-600

3.740.000 ₫ 3.230.000đ

Thoát sàn inax PBFV-110

700.000 ₫ 676.000đ