Phụ kiên công cộng INAX

Máy sấy tay inax JT-1000V

16.420.000 ₫ 13.500.000đ

Thoát sàn inax PBFV-600

3.560.000 ₫ 3.230.000đ

Thoát sàn inax PBFV-110

670.000 ₫ 636.000đ

Máy sấy tay inax KS-370

5.670.000 ₫ 5.400.000đ