Phụ kiện vòi chậu INAX

Xi phông Inax A-325PS

270.000 ₫ 260.000đ

Xi phông Inax A-325PL

170.000 ₫ 144.000đ

Van vặn khóa inax LF-3K

580.000 ₫ 535.000đ

Xi phông inax A-675PV

570.000 ₫ 513.000đ

Xi phong inax LF-105PAL

1.940.000 ₫ 1.750.000đ

Xi phong inax A-676PV

860.000 ₫ 779.000đ

Xi phong inax A-674P

1.490.000 ₫ 1.349.000đ

Xi phong inax A-603PV

1.180.000 ₫ 1.064.000đ