Phụ kiện vòi chậu INAX

Xi phông inax A-675PV

665.000 ₫ 490.000đ

Xi phong inax LF-105PAL

1.760.000 ₫ 1.530.000đ

Xi phong inax A-676PV

780.000 ₫ 715.000đ

Xi phong inax A-674P

1.350.000 ₫ 1.220.000đ

Xi phong inax A-603PV

1.070.000 ₫ 990.000đ