Phụ kiện vòi chậu INAX

Xi phông Inax A-325PS

260.000 ₫ 230.000đ

Xi phông Inax A-325PL

160.000 ₫ 144.000đ

Van vặn khóa inax LF-3K

550.000 ₫ 523.000đ

Xi phông inax A-675PV

540.000 ₫ 513.000đ

Xi phong inax LF-105PAL

1.850.000 ₫ 1.680.000đ

Xi phong inax A-676PV

820.000 ₫ 779.000đ

Xi phong inax A-674P

1.420.000 ₫ 1.349.000đ

Xi phong inax A-603PV

1.120.000 ₫ 1.064.000đ