Vòi chậu lạnh INAX

Vòi nước lạnh inax LFV-21S

1.170.000 ₫ 1.000.000đ

Vòi chậu inax LFV-20S

1.160.000 ₫ 1.020.000đ

Vòi lavabo inax LFV-13B

930.000 ₫ 850.000đ

Vòi lavabo inax LF-1

980.000 ₫ 860.000đ

Vòi chậu inax LFV-P02B

3.050.000 ₫ 2.480.000đ

Vòi inax LF-15G-13

840.000 ₫ 780.000đ

Vòi inax LF-14-13

1.230.000 ₫ 1.080.000đ

Vòi inax LF-12-13

810.000 ₫ 690.000đ

Vòi inax LF-7R-13

810.000 ₫ 760.000đ