Sen tắm nóng lạnh INAX

Sen tắm nhiệt độ BFV-6013T

8.250.000 ₫ 7.425.000đ

Sen tắm Inax BFV-403S

4.390.000 ₫ 3.800.000đ

Sen tắm Inax BFV-1305S

5.200.000 ₫ 4.200.000đ

Sen tắm Inax BFV-1205S

6.700.000 ₫ 5.600.000đ

Sen tắm Inax BFV-2015S

8.030.000 ₫ 6.750.000đ