Sen tắm nóng lạnh INAX

Tay Sen Inax BF-SC3

480.000 ₫ 420.000đ

Tay Sen Inax BF-SC9

600.000 ₫ 450.000đ

Vòi sen tắm Inax BFV-3413T-8C

4.750.000 ₫ 3.100.000đ

Sen tắm inax BFV-CL1

4.840.000 ₫ 3.100.000đ

Sen tắm inax BFV-CL2

6.900.000 ₫ 4.300.000đ

Sen tắm inax BFV-1115S

5.780.000 ₫ 3.920.000đ

Sen tắm inax BFV-1115S-3C

5.930.000 ₫ 4.600.000đ