Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-12J

3.880.000 ₫ 3.200.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

400.000 ₫ 370.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

300.000 ₫ 270.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

890.000 ₫ 850.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.790.000 ₫ 1.550.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.710.000 ₫ 2.400.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

3.000.000 ₫ 2.540.000đ

Phụ kiện inax KF-744V

930.000 ₫ 900.000đ

Phụ kiện inax KF-743V

950.000 ₫ 870.000đ

Phụ kiện inax KF-742V

1.260.000 ₫ 1.100.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

565.000 ₫ 400.000đ

Phụ kiện inax KF-546V

810.000 ₫ 680.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

680.000 ₫ 390.000đ

Phụ kiện inax KF-415VW

1.240.000 ₫ 1.120.000đ

Phụ kiện inax KF-415VB

1.370.000 ₫ 1.220.000đ