Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-12J

4.070.000 ₫ 3.279.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

420.000 ₫ 415.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

320.000 ₫ 290.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

930.000 ₫ 809.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.880.000 ₫ 1.668.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.850.000 ₫ 2.508.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

3.150.000 ₫ 2.655.000đ

Phụ kiện inax KF-744V

980.000 ₫ 843.000đ

Phụ kiện inax KF-743V

1.000.000 ₫ 861.000đ

Phụ kiện inax KF-742V

1.260.000 ₫ 1.069.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

430.000 ₫ 384.000đ

Phụ kiện inax KF-546V

720.000 ₫ 655.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

450.000 ₫ 421.000đ

Phụ kiện inax KF-415VW

1.300.000 ₫ 1.268.000đ

Phụ kiện inax KF-415VB

1.440.000 ₫ 1.377.000đ