Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax KF-12J

4.070.000 ₫ 3.500.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

420.000 ₫ 399.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

320.000 ₫ 280.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

930.000 ₫ 884.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.880.000 ₫ 1.680.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.850.000 ₫ 2.500.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

3.150.000 ₫ 2.750.000đ

Phụ kiện inax KF-744V

980.000 ₫ 931.000đ

Phụ kiện inax KF-743V

1.000.000 ₫ 950.000đ

Phụ kiện inax KF-742V

1.260.000 ₫ 1.150.000đ

Phụ kiện inax KF-741V

430.000 ₫ 409.000đ

Phụ kiện inax KF-546V

720.000 ₫ 684.000đ

Phụ kiện inax KF-417V

450.000 ₫ 426.000đ

Phụ kiện inax KF-415VW

1.300.000 ₫ 1.220.000đ

Phụ kiện inax KF-415VB

1.440.000 ₫ 1.380.000đ