Phụ kiện phòng tắm INAX

Phụ kiện inax H-445V

200.000 ₫ 200.000đ

Phụ kiện inax H-444V

65.000 ₫ 65.000đ

Phụ kiện inax H-443V

70.000 ₫ 70.000đ

Phụ kiện inax H-442V

210.000 ₫ 210.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

90.000 ₫ 90.000đ

Phụ kiện inax H-486V

430.000 ₫ 415.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

4.270.000 ₫ 3.500.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

460.000 ₫ 440.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

360.000 ₫ 340.000đ

Phụ kiện inax KF-746V

980.000 ₫ 884.000đ

Phụ kiện inax KF-745VW

1.850.000 ₫ 1.680.000đ

Phụ kiện inax KF-745VB

2.990.000 ₫ 2.600.000đ

Phụ kiện inax KF-745VA

3.310.000 ₫ 2.780.000đ