Vòi rửa bát INAX

Vòi bếp Inax SFV-2011S

2.150.000 ₫ 1.950.000đ

Vòi bếp Inax SFV-17

720.000 ₫ 690.000đ

Vòi chậu inax JF-AB461SYX

7.250.000 ₫ 7.000.000đ

Vòi bếp inax SFV-802S

2.230.000 ₫ 1.860.000đ

Vòi bếp inax SFV-801S

2.810.000 ₫ 2.495.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-212S

2.770.000 ₫ 2.150.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-112S

2.770.000 ₫ 2.150.000đ

Vòi bếp SFV-21

1.140.000 ₫ 1.000.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-29S

1.370.000 ₫ 1.250.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-30S

1.500.000 ₫ 1.170.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-31S

1.500.000 ₫ 1.350.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-1013SX

3.820.000 ₫ 2.750.000đ