Vòi rửa bát INAX

Vòi bếp Inax SFV-2011S

2.260.000 ₫ 2.035.000đ

Vòi bếp Inax SFV-17

760.000 ₫ 730.000đ

Vòi bếp inax SFV-802S

2.340.000 ₫ 2.050.000đ

Vòi bếp inax SFV-801S

2.950.000 ₫ 2.700.000đ

Vòi bếp SFV-21

1.200.000 ₫ 1.100.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-212S

2.910.000 ₫ 2.550.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-112S

2.960.000 ₫ 2.600.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-29S

1.380.000 ₫ 1.300.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-30S

1.500.000 ₫ 1.350.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-31S

1.580.000 ₫ 1.430.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-1013SX

4.010.000 ₫ 3.500.000đ