Vòi rửa bát INAX

Vòi bếp Inax SFV-2011S

2.370.000 ₫ 1.780.000đ

Vòi bếp Inax SFV-17

900.000 ₫ 800.000đ

Vòi bếp inax SFV-802S

2.460.000 ₫ 2.100.000đ

Vòi bếp inax SFV-801S

3.100.000 ₫ 2.700.000đ

Vòi bếp SFV-21

1.490.000 ₫ 1.170.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-212S

3.060.000 ₫ 2.460.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-112S

3.110.000 ₫ 2.500.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-29S

1.450.000 ₫ 1.380.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-30S

1.580.000 ₫ 1.410.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-31S

1.660.000 ₫ 1.490.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-1013SX

4.210.000 ₫ 3.120.000đ