Vòi rửa bát INAX

Vòi bếp Inax SFV-2011S

2.370.000 ₫ 2.035.000đ

Vòi bếp Inax SFV-17

800.000 ₫ 730.000đ

Vòi bếp inax SFV-802S

2.460.000 ₫ 2.150.000đ

Vòi bếp inax SFV-801S

3.100.000 ₫ 2.700.000đ

Vòi bếp SFV-21

1.260.000 ₫ 1.100.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-212S

3.060.000 ₫ 2.570.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-112S

3.110.000 ₫ 2.600.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-29S

1.450.000 ₫ 1.390.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-30S

1.580.000 ₫ 1.350.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-31S

1.660.000 ₫ 1.490.000đ

Vòi rửa bát inax SFV-1013SX

4.210.000 ₫ 3.700.000đ