Bàn cầu một khối INAX

Bàn cầu treo Inax AC-952VN

13.000.000 ₫ 11.700.000đ

Bàn cầu một khối AC-1052VN

16.000.000 ₫ 14.300.000đ

Bàn cầu một khối AC-969VN

4.950.000 ₫ 4.450.000đ

Bồn cầu 1 khối AC-959VN

6.180.000 ₫ 5.560.000đ

Bàn cầu 1 khối AC-1032VN

12.000.000 ₫ 10.800.000đ

Bàn cầu 1 khối Inax AC-939VN

7.680.000 ₫ 6.770.000đ