Sản phẩm

Sen cây nóng lạnh Inax BFV-635S

13.200.000 ₫ 10.900.000đ

Sen tắm Inax BFV-4103S-5C

6.490.000 ₫ 5.560.000đ

Xi phông Inax A-325PS

270.000 ₫ 260.000đ

Xi phông Inax A-325PL

170.000 ₫ 144.000đ

Máy sấy tay Inax JT-2162

32.000.000 ₫ 29.140.000đ

Bồn tiểu nam Inax AU-411V

4.920.000 ₫ 4.250.000đ