Vòi chậu nóng lạnh INAX

Vòi Lavabo nóng lạnh LFV-632S

2.900.000 ₫ 2.610.000đ

Vòi chậu Inax LFV-2012S

1.910.000 ₫ 1.730.000đ

Vòi chậu Inax LFV-222S

2.280.000 ₫ 2.050.000đ

Vòi chậu Inax LFV-221S

2.460.000 ₫ 2.180.000đ

Vòi chậu Inax LFV-112S

2.880.000 ₫ 2.710.000đ

Vòi chậu Inax LFV-402S

3.070.000 ₫ 2.450.000đ

Vòi chậu Inax LFV-6012S

3.970.000 ₫ 3.250.000đ

Vòi chậu Inax LFV-2012SH

2.890.000 ₫ 2.510.000đ

Vòi chậu Inax LFV-112SH

3.810.000 ₫ 3.210.000đ

Vòi chậu Inax LFV-6012SH

4.570.000 ₫ 3.840.000đ

Vòi chậu Inax LFV-502SH

5.550.000 ₫ 4.700.000đ

Vòi chậu Inax LFV-111S

3.070.000 ₫ 2.790.000đ