Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

710.000 ₫ 640.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

840.000 ₫ 760.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.410.000 ₫ 1.250.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.260.000 ₫ 1.195.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

460.000 ₫ 440.000đ

Thoát sàn inax PBFV-120

800.000 ₫ 725.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

360.000 ₫ 340.000đ

Phụ kiện inax H-445V

200.000 ₫ 200.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

90.000 ₫ 90.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

4.270.000 ₫ 3.500.000đ