Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

680.000 ₫ 620.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

800.000 ₫ 720.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.340.000 ₫ 1.200.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.200.000 ₫ 1.050.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

420.000 ₫ 415.000đ

Thoát sàn inax PBFV-120

760.000 ₫ 673.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

320.000 ₫ 290.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

90.000 ₫ 72.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

4.070.000 ₫ 3.279.000đ

Phụ kiện inax KF-415VA

1.580.000 ₫ 1.498.000đ