Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

750.000 ₫ 710.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

840.000 ₫ 825.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.410.000 ₫ 1.390.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.260.000 ₫ 1.240.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

460.000 ₫ 400.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

360.000 ₫ 325.000đ

Thoát sàn inax PBFV-120

850.000 ₫ 800.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

150.000 ₫ 120.000đ

Phụ kiện inax H-445V

290.000 ₫ 250.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

4.270.000 ₫ 3.550.000đ