Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

850.000 ₫ 780.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

1.040.000 ₫ 920.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.610.000 ₫ 1.540.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.460.000 ₫ 1.370.000đ

Phụ kiện inax KF-5070VAC

1.080.000 ₫ 920.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

560.000 ₫ 470.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

460.000 ₫ 380.000đ

Thoát sàn inax PBFV-120

850.000 ₫ 800.000đ

Phụ kiện inax CF-22H

150.000 ₫ 100.000đ

Phụ kiện inax H-445V

290.000 ₫ 230.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

4.670.000 ₫ 4.580.000đ