Gương soi & Phụ kiện

Phụ kiện inax KF-4560VA

785.000 ₫ 615.000đ

Phụ kiện inax KF-5075VA

760.000 ₫ 735.000đ

Phụ kiện inax KF-6090VA

1.280.000 ₫ 1.200.000đ

Phụ kiện inax KF-6075VAR

1.140.000 ₫ 1.090.000đ

Vòi xịt inax CFV-102M

400.000 ₫ 370.000đ

Vòi xịt inax CFV-102A

300.000 ₫ 270.000đ

Phụ kiện inax KF-12J

3.880.000 ₫ 3.200.000đ

Phụ kiện inax KF-415VA

1.500.000 ₫ 1.370.000đ