Bão giá xuân Bính Thân 2016- Inax tưng bừng đón Tết( Phần 2)

Tiếp tục khuyến mãi bão giá xuân Bính Thân 2016- Inax tưng bừng đón tết phần 2 hứa hẹn sẽ đem lại những bộ combo thiên hướng về vòi chậu nóng lạnh inax, sen tắm inax cao cấp,…làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Nội dung cụ thể như sau:

Nhóm khuyến mãi  7:

Mua Vòi chậu LFV-1101S-1 và sen vòi BFV-1103S chỉ với giá 2.515.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1101S-1 và sen vòi BFV-1103S-4C chỉ với giá 2.635.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1103S chỉ với giá 2.355.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1103S-4C chỉ với giá 2.475.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.695.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.640.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.945.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.185.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.790.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1102S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.030.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.695.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3001S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.800.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-1C chỉ với giá 4.535.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S và sen vòi BFV-3003S-3C chỉ với giá 4.646.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.945.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.185.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1202S-1 và sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 2.790.000 đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 và sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 3.030.000 đ

Nhóm khuyến mãi 8:

Mua Vòi chậu LFV-3001S chỉ với giá 2.325.000đ

Mua Vòi chậu LFV-3002S chỉ với giá 2.155.000đ

Mua Vòi chậu LFV-1201S-1 chỉ với giá 1.460.000đ

Mua Vòi chậu LFV-1202S-1 chỉ với giá 1.305.000đ

Mua Vòi chậu LFV-13B chỉ với giá 675.000đ

Mua  Sen vòi BFV-3003S-1C  chỉ với giá 2.645.000đ

Mua sen vòi BFV-1203S chỉ với giá 1.585.000đ

Sen vòi BFV-3003S-3C

Sen vòi BFV-3003S-3C

Mua  Sen vòi BFV-3003S-3C  chỉ với giá 2.760.000đ

Mua  Sen vòi BFV-3003S-1C  chỉ với giá 2.645.000đ

Mua sen vòi BFV-1203S-4C chỉ với giá 1.825.000đ